Jolanda Zijderveld kindercoaching – Kindbehartiger

Kindbehartiger

Als kindbehartiger ben ik er speciaal voor kinderen in een scheidingssituatie, om te luisteren naar hun stem en om hun beleving en wensen te vertalen richting ouders, verzorgers, belanghebbenden en het juridisch speelveld (via een verslag en advies). Als kindbehartiger treed ik op als belangenbehartiger van kinderen in een scheidingssituatie en draag ertoe bij dat ieder kind met een veilig en vertrouwd gevoel verder kan na de scheiding.

Ik kan als kindbehartiger op verschillende momenten helpen:

  • Wanneer een kind bijvoorbeeld net weet dat de ouders uit elkaar gaan of wanneer zij al een tijdje uit elkaar zijn maar zich opnieuw problemen voordoen.
  • Of wanneer ouders een juridische procedure opstarten en de stem van het kind een plek verdient, direct aan de voorkant!
  • Of wanneer een kind en een ouder, die door de scheiding uit beeld is geraakt, het contact weer opnieuw moeten opbouwen.
  • Ook vele jaren na de scheiding kan de kindbehartiger er voor een kind zijn. Soms voelt een kind zich plotseling verdrietig of boos door wat er vroeger is gebeurd en heeft het de behoefte aan ondersteuning. Ook dan is de kindbehartiger er voor het kind.

De Kindbehartiger zorgt ervoor dat de stem van ieder kind in een scheidingssituatie een plek krijgt en dat het kind met een vertrouwd en veilig gevoel verder kan na de scheiding. Iets dat ieder kind verdient!

Een traject ziet er als volgt uit (uiteraard kan dit ook aangepast worden, mocht dit nodig zijn):

  • Intake ouders (samen of apart)
  • 4 kindgesprekken (Kindbehartiger met kind)
  • Terugkoppeling/ evaluatie (samen of apart)
  • Verslaglegging

Ouders delen de kosten van het traject.

Optioneel is een individuele coachingssessie met vader/ moeder mogelijk.

Jolanda Zijderveld