Jolanda Zijderveld kindercoaching – Kernvisie-methode

Kernvisie-methode

Een van de werkvormen die ik in mijn praktijk gebruik is de Kernvisie-methode. Deze is ontwikkeld door Wim Bouman en sinds enkele jaren heeft deze methode veel succes in Nederland en wordt deze veel toegepast.

Voor wie is de Kernvisie-methode geschikt?

Er zijn kinderen die leren op de zogenaamde linksgeoriënteerde manier, en er zijn kinderen die rechtsgeoriënteerd leren. Linksgeoriënteerde kinderen leren stapje voor stapje naar de oplossing. Een rechtsgeoriënteerde kind gaat direct een poging doen om tot de oplossing te komen en kijkt dan pas of het het goed heeft gedaan. Juist de rechtsgeoriënteerde leerling kan behoorlijk vastlopen in het onderwijs.

In groep 1 en 2 mogen kinderen op ontdekkingstocht en kunnen ze spelenderwijs kennis maken met letters en cijfers. In groep 3 verandert het ‘mogen’ in ‘moeten’ en kan een kind tegen een leerprobleem aanlopen. Het loopt vast op spelling en lezen, vaak gecombineerd met rekenen. In de middenbouw van de basisschool lopen ze vast bij het automatiseren van sommen en tafels en in de bovenbouw ervaren ze problemen met werkwoordsvervoegingen, woordenschat en het lezen en begrijpend lezen.

Deze kinderen voelen zich vaak niet thuis op school omdat een aantal dingen niet lukken. Met de Kernvisie-methode kan een kind inzien dat het op een andere manier wél kan, waardoor het beter in zijn vel komt te zitten.

Voortgezet onderwijs

Diegene die op de basisschool extra aandacht hebben gekregen, zullen dit op het voortgezet onderwijs ook weer nodig hebben. Maar er komt een groep bij. Dat zijn diegene die het, op basis van hun compenserend vermogen, nog gered hebben op de basisschool door vele trucjes en ezelsbruggetjes toe te passen.

Vooral in de tweede klas van het voortgezet onderwijs kan een moment komen dat de trucjes en ezelsbruggetjes niet meer voldoende werken. Het grote probleem is, dat deze leerlingen de basisinformatie zoals de sommen tussen 1-20, de tafels en de woordbeelden niet hebben geautomatiseerd. Met de Kernvisie-methode kunnen ze alsnog deze basisinformatie automatiseren.

Jolanda Zijderveld